Σύνοψη Προσφοράς
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ
ΔΕΞΑΜΕΝΗ GO-GAS
Λίτρα:
XX
Διάμετρος:
XXcm
Ύψος:
XXcm
ΤΙΜΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
171.70€
ΤΙΜΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΒΑΛΒΙΔΑΣ
+ 65€
Ο σειριακός αριθμός της δεξαμενής GO-GAS σου επιστρέφει χρήματα!
Συμμετέχω στην κλήρωση των 200€ με την αντικατάσταση της παλιάς μου δεξαμενής.
Εργασίες με την αντικατάσταση
Αντικατάσταση δεξαμενής με νέα GO-GAS
Δωρεάν αντικατάσταση φλάντζας πολυβαλβίδας
Αντικατάσταση γνήσιας πολυβαλβίδας Lovato Gas
Έλεγχος ή αντικατάσταση των συνδέσμων και
σωληνώσεων παροχής
Δώρο κάλυμμα GO-GAS για τη ρεζέρβα του αυτοκινήτου σου
Προετοιμασία εγγράφων για τον έλεγχο στο ΚΤΕΟ
Έλεγχος διαρροών
Καταχώρηση της εγγύησης στην εφαρμογή LovatoApp
και στο κινητό σου τηλέφωνο
Τα στοιχεία μου
Ονοματεπώνυμο:
Γιώργος Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο:
6975064451
email:
grp76@yahoo.gr
Παρατηρήσεις συνεργείου
Υπογραφή/Σφραγίδα Συνεργείου